Search

Contracte si conventii civile

Cabinetul de avocat va poate acorda consultanta juridica sau asistenta la incheierea actelor juridice, redactarea acestora, formulare sau interpretarea clauzelor acestora.

 

Contracte si conventii civile

Casa de Avocatura Mihai IONESCU va poate acorda consultanta juridica sau asistenta la incheierea actelor juridice, redactarea acestora, formulare sau interpretarea clauzelor acestora. Cele mai uzitate contracte sunt:
• Acte constitutive, modificatoare si acte privind lichidarea societatilor comerciale
• Inchiriere
• Vanzare-cumparare
• Schimb
• Cesiuni
• Cedare a folosintei
• Imprumut de folosinta(Comodat)
• Imprumut de consumatie
• Concesiune
• Superficie
• Arendare
• Audit financiar
• Consultanta
• Depozit
• Donatie
• Administrare
• Procuri
• Uzufruct
• Asociere in participatiune
• Cereri de oferte
• Scrisori de comanda
• Novatie
• Subrogatie
• Promisiuni bilaterale
• Remitere de datorie
• Leasing financiar si operational
• Ipoteca
• Gaj
• Garantie reala mobiliara
• Fidejusiune
• Escrow
• Prestari servicii
• Antrepriza
• Webdesign si asistenta tehnica
• Transporturi interne si internationale
• Prelucrare in lohn
• Factoring
• Publicitate
• Impresariat artistic
• Consulting-engineering
• Distributie
• Webhosting
• Mandat
• Intermediere
• Comision
• Licenta a marcii
• Desene industriale
• Editare
• Franciza
• Individual de munca
• Colectiv de munca
• Decizii de incetare a contractului de munca
• Decizie de sanctiuni disciplinare
• Fise de post
• Ucenicie
• Act aditional
• Decizii
• Angajamente de plata
• Statute diverse
• Sponsorizare
• Mecenat
• Barter
• Tranzactie
• Depozit
• Voluntariat
• Remitere a datoriei
• Asigurare
• Renta viagera
• Intretinere
• Societate civila
• Utilizarea programelor de calculator
• Consignatie
• Cont Curent
• Transport
• Know-How