Search
 

Succesiuni

ASISTENTA JURIDICA IN:

– stabilirea mostenitorilor si a cotelor de mostenire ;
– stabilirea activului si pasivului succesoral ;
– realizarea testamentelor ;
– autentificarea testamentelor ;
– asistarea mostenitorilor in procedura partajului succesoral – in fata notarului public ;

ASISTARE SI/SAU REPREZENTARE IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA PENTRU:

– cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare;
– cererile privitoare la mostenire – cererile sau pretentiile pe care mostenitorii le au unul impotriva altuia;
– actiunile de partaj succesoral ;
– cererile creditorilor defunctului impotriva mostenitorilor ;
– cereri privind anularea certificatului de mostenitor;
– orice alte litigii avand ca obiect mostenirea.

NOTIUNEA DE MOSTENIRE. PRINCIPII GENERALE

Prin mostenire se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice ori statul). Persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului se numesc ‘mostenitori’ sau ‘ succesori’.
Mostenirea poate fi legala sau testamentara. Mostenirea este legala in cazul in care transmiterea patrimoniului succesoral are loc in temeiul legii – la persoanele, in ordinea si cotele determintate de lege. Ea intervine in cazul si in masura in care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul sau. Mostenirea este testamentara in cazul si in masura in care transmiterea masei succesorale are loc in temeiul vointei celui care lasa mostenirea, manifestata prin testament.
Mostenirea se poate deschide numai „prin moarte”, de aceea data deschiderii mostenirii coincide cu momentul celui care lasa mostenirea. Prin deschiderea mostenirii se produce efectul juridic al transmiterii mostenirii.
In momentul deschiderii succesiunii se vor stabili persoanele care au vocatie succesorala – dreptul de a veni la mostenire – precum si cotele pe care fiecare dintre mostenitori urmeaza a le primi din masa succesorala lasata de defunct. Odata cu deschiderea succesiunii si a stabilirii mostenitorilor, acestia au dreptul de optiune succesorala, un drept legal prin care pot alege intre confirmarea titlului de mostenitor prin acceptarea mostenirii sau desfiintarea titlului, prin renuntarea la mostenire. Dreptul de optiune succesorala se poate exercita in termen de 6 luni de la momentul deschiderii mostenirii.