Search
 

Achizitii publice

Activitatea de consultanta privind achizitiile publice si regimul concesiunilor
– consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale,
– contestarea, apararea si anularea procedurilor de achizitie,
– elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor,
– consultanta privind concesionarea de proprietati,
– consultanta privind concesionarea de servicii si lucrari,
– consultanta privind calcularea si structurarea redeventei si a drepturilor similare,
– contestarea, apararea si anularea procedurilor de atribuire.