Search
 

Dreptul proprietatii intelectuale

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

MARCA

Marca reprezinta acel semn susceptibil de reprezentare grafica, menit sa deosebeasca produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane.
Semnele ce pot constitui marci sunt, conform Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, urmatoarele: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale si, in special, forma ori ambalajul produsului, combinatiile de culori.
Functiile marcii sunt urmatoarele:
• functia de diferentiere a produselor;
• functia de monopol;
• functia de concurenta;
• functia de organizare a pietei.
Conditiile pentru protectia juridica a marcii sunt impartite in doua categorii:conditii de fond si conditii de forma.
Conditiile de fond sunt cele care privesc : disponibilitatea, distinctivitatea, liceitatea.
Conditiile de forma privesc modul de folosire a marcii.

Disponibilitatea se refera la faptul ca trebuie ca marca sa nu apartina altei persoane.
Distinctivitatea unei marci presupune ca respectivul semn sa nu fie necesar, uzual sau descriptiv. Cu alte cuvinte, marca trebuie sa intruneasca doua calitati: originalitate si noutate.
Liceitatea unei marci reprezinta acea insusire a semnului distinctiv de a nu cuprinde indicatii false sau inselatoare ori de a nu fi contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.
Conditiile de forma ale protectiei marcilor se refera la modul de folosire a acestora.Astfel, folosirea marcii se realizeaza prin aplicare sau atasare, pe fiecare produs in parte, pe ambalaje, pe imprimate sau pe documentele ce insotesc produsele.
Modul de dobandire a dreptului la marca este, in Romania, sistemul atributiv, care presupune prioritate de inregistrare. Cu alte cuvinte, dreptul la marca apartine acelei persoane care inregistreaza prima un anumit semn distinctiv.

Procedura de inregistrare a marcii consta in parcurgerea a trei etape:
• depozitul national reglementar – in cursul acestei etape trebuie depusa o cerere de inregistrare (formular-tip) la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), redactata in limba romana si avand ca obiect o singura marca. De asemenea, trebuie achitata, intr-un interval de 3 luni, o taxa de inregistrare si examinare a cererii.
• examinarea formala a cererii de inregistrare – in aceasta etapa, cererea este examinata de catre O.S.I.M. in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor stabilite pentru constituirea depozitului national reglementar. Aceasta examinare dureaza o luna de la data depunerii cererii si orice decizie, de respingere sau de atribuire a datei depozitului, va fi comunicata solicitantului in termen de 5 zile de la emiterea ei.
• examinarea de fond a cererii de inregistrare – odata constituit depozitul si inscris in Registrul National al Marcilor, cererea de inregistrare este supusa examinarii in fond de catre O.S.I.M., in termen de 6 luni de la data platii taxei de inregistrare si examinare a cererii.
Aceasta noua examinare priveste: calitatea solicitantului, indeplinirea conditiilor legale daca se invoca un drept de prioritate, motivele de refuz. In cazul in care cererea indeplineste toate cerintele legale, O.S.I.M. va decide inregistrarea marcii si inscrierea in Registrul National al Marcilor, iar intr-un interval de 2 luni de la data deciziei de inregistrare, marca va fi publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
In cazul in care cererea nu indeplineste conditiile cerute, O.S.I.M. va transmite solicitantului un aviz de refuz provizoriu, acordandu-I un termen de 3 luni pentru a-si sustine punctul de vedere sau sa-si retraga cererea.
Durata de protectie a marcii este de 10 ani de la data depozitului national reglementar, ceea ce inseamna ca, dupa implinirea acestei durate, inregistrarea poate fi reinnoita, cu plata taxei aferente.
Inregistrarea internationala a marcii se efectueaza la Biroul International al Proprietatii Intelectuale. Cererea se adreseaza administratiei tarii de origine, iar aceasta va prezenta Biroului o cerere redactata in limba franceza, in doua exemplare. Cererea de inregistrare se inscrie in Registrul International si dupa inregistrarea marcii, Biroul International va emite certificatul de inregistrare internationala, il va trimite administratiei tarii de origine, care, la randul ei, il va inmana titularului marcii.
Transmiterea marcii se poate face prin contract de cesiune sau prin contract de licenta. In ceea ce priveste cesiunea, aceasta poate fi totala, cand cesionarul dobandeste toate drepturile titularului marcii, cedentul devenind simplu tert sau partiala, cand transmiterea este fractionata, pe anumite produse ori servicii.
Cesiunea cu titlu oneros este supusa dispozitiilor privind vanzarea-cumpararea, iar cea cu titlu gratuit – celor privind donatia. Sub sanctiunea nulitatii, contractul de cesiune trebuie scris si semnat de partile contractante. In privinta contractului de licenta, se vor aplica dispozitiile referitoare la locatiune.
Exista mai multe tipuri de licenta: de exploatare, de folosire, de reclama. Intr-o alta clasificare, poate fi exclusiva – cand licentiatorul renunta la posibilitatea de a mai acorda licente, iar licentiatul are un drept exclusiv de utilizare a marcii, neexclusiva – cand licentiatorul are dreptul de a utiliza ori transmite marca, iar licentiatul are dreptul de a folosisemnul distinctiv in anumite conditii sau reciproca – atunci cand partile din contract isi acorda reciproc dreptul de a fabrica un produs si fiecare parte isi pastreaza dreptul asupra marcii sale. Licenta mai poate fi nelimitata sau limitata, in functie de cum titularul beneficiaza de exclusivitate pe perioada existentei contractului ori folosinta, desi exclusiva, are anumite ingradiri.

Stingerea dreptului la marca are loc din urmatoarele cauze:
• renuntarea titularului marcii;
• abandonul marcii;
• expirarea perioadei de protectie a marcii;
• anularea inregistrarii;
• decaderea titularului din dreptul la marca.

Apararea dreptului la marca se face pe mai multa cai: administrativa, civila, penala.
Mijloacele de drept administrativ sunt:
• opozitia impotriva deciziei O.S.I.M.;
• contestatia impotriva deciziei O.S.I.M.;

Mijloacele de drept civil sunt:
• actiunea in daune;
• actiunea negatorie.

Mijloacele de drept penal sunt:
• actiunea in contrafacere;
• actiunea in concurenta neloiala.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4