Search
 

Dreptul proprietatii intelectuale

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

INDICATIILE GEOGRAFICE

Indicatia geografica este denumirea ce serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici pot fi, in mod esential, atribuite acestei origine geografice (art. 3, lit. f din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice).
Conditii pentru protectia indicatiilor geografice:
• sa fie folosite numai de persoanele care produc ori comercializeaza produsele pentru care indicatiile au fost inregistrate;
• intre produse si locul lor de origine sa existe o stransa legatura;
• sa fie folosite in mod traditional si constant.
Modul de inregistrare indicatiilor geografice este asemanator celui al marcilor. Trebuie depusa o cerere de inregistrare la O.S.I.M., care va examina cererea in timp de 3 luni de la depunerea cererii. Daca toate conditiile sunt indeplinite, O.S.I.M. va decide inregistrarea in Registrul National al Indicatiilor Geografice si acordarea dreptului de utilizare asociatiei de producatori, iar in termen de 2 luni de la inregistrare, va publica indicatia geografica si lista persoanelor autorizate sa o foloseasca in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
Odata inregistrata, indicatia geografica beneficiaza de protectie pe durata nelimitata. Solicitantul va putea utiliza indicatia 10 ani, inregistrarea putand fi reinnoita nelimitat.
Incetarea dreptului asupra indicatiei geografice are loc ca urmare a:
• decaderii din drepturile asupra indicatiei;
• anularii inregistrarii;
• expirarii perioadei de utilizare a indicatiei geografice.
Apararea drepturilor asupra indicatiei geografice se face pe calea contenciosului administrativ. Persoanele care justifica un interes pot cere in justitie interzicerea folosirii unei indicatii geografice sau imitarea ei de catre o persoana autorizata.
Conform Legii nr. 84/1998, punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice care indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de 15 milioane lei.
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii si, dupa caz, a distrugerii produselor care poarta asemenea indicatii geografice, precum si a materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la comiterea infractiunii.
De asemenea, utilizarea unei indicatii geografice, contrara practicilor loiale in activitatea industriala sau comerciala, in scopul de a induce in eroare consumatorii, constituie act de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la 2 ani sau cu amenda de 15 milioane lei.
In ceea ce priveste regimul international , denumirile de origine se inregistreaza la Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, iar protectia are o durata egala cu aceea prevazuta in tara de origine.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4